צופים ובטוחים

צופים ובטוחים

צופים ובטוחים

"צופים ובטוחים" – מידע על המשחק

המשחק "צופים ובטוחים" מהווה הרחבה למשחק "בטיחות בריבוע" ומתמקד בעיקר בהיבטים של בטיחות שקשורים למגוון הפעילויות של הצופים. הוא פותח עבור תנועת הצופים בישראל, תוך התייעצות מקצועית והכוונה של מחלקת הבטיחות ומחלקת ההדרכה של תנועת הצופים העבריים בישראל.
המשחק מכיל 84 קלפים שרובם מתייחסים לבטיחות במסגרת הפעילות הצופית. המארז מכיל הוראות משחק מפורטות וחוברת הדרכה. החוברת מכילה הסברים לגבי הסיכונים השונים במגוון פעילויות צופיות ואחרות וכיצד ניתן להתמודד איתם באופן שישמור על בטיחות החניכים והמדריכים.
על המדריכים לקרוא ולהבין את הסיכונים ואת פתרונם ולהבהיר אותם לחניכים לפני המשחק עצמו ובמהלכו.
ההסברים שבחוברת בצרוף התמונה שמתארת כל מצב, מקלים על המדריכים ועל החניכים לדעת מהם הדברים המסוכנים שיש בהתנהגות לא בטיחותית במסגרת הפעילות בצופים ובחיים בכלל. על המדריכים להדגיש לחניכים את ההתנהגות הבטיחותית שעשויה להגן עליהם ועל הסובבים אותם מפני פגיעה אפשרית. מתן חיזוקים ושבחים לחניכים על התנהגות בטיחותית בשבט או בפעילות בשטח עשוי לזרז תהליכי הטמעה והפנמה של כללי הבטיחות.
מומלץ שההסברים לגבי כל אחד מהאירועים שמוצגים בקלפים יתבססו על התכנים בחוברת שקשורים לכל אחד מתחומי הבטיחות הבאים: בפעילות בצופים, בבית, בדרכים.

"בטיחות בריבוע" זכה לאישור ולהמלצת משרד התמ"ת.


לפרטים ולהזמנות, יש לפנות לד"ר יוסי טוביאנה:
03-9339147 או 052-2781568
E-mail: toubiana@zahav.net.il
הנחות מיוחדות לארגונים, לחברות ולועדי עובדים!!!


כל הזכויות שמורות לד"ר יוסי טוביאנה - מנכ"ל מכון זה"ב לאבחון ולטיפול במצבי לחץ.