GEZONDHEID

Een denkspel voor het hele gezin, voor de bevordering van de gezondheid in het dagelijkse leven.

"Gezondheid" is een internationaal denkspel dat uit 84 kaarten bestaat.

"Gezondheid" heeft tot doel om het gezin bewust te maken van een gezond leven en een verhoogde levenskwaliteit. De spelers stellen een combinatie van kleurrijke kaarten samen, die duidelijk en realistisch de volgende onderwerpen weergeven:

Voeding en eetgewoonten/sport/hygiëne/stress/vrije tijdbesteding

Series die een vervolgverhaal weergeven,

Series met hetzelfde onderwerp

"GEZONDHEID" … een uitdagend en vriendschappelijk spel dat ook op scholen gespeeld kan worden. Het ontwikkelt het visuele geheugen en denkwijze.

Bless you


Bless you